page 1 of 29
page 1 of 29
 
Page:    

Book description
Bembus, Matteusz Wzywanie do iednosci katholickiey narodu ruskiego, religiey graeckiey z Kosciolem Rzymskim: Vczynione na Kazaniu w ko0sciele metropolitanskim Lwowskim w dzien ss. Szymona y Judy apostolow.. / Przez X. Matteusza Bembusa, Kaplana Societ. Iesu. - W Krakowie: W Druk. Andrz. Piotrkowszyka, Typogr. I.K.M, 1629. - [23] s.