Опис книги:
Максимович М.А. Собрание сочинений М.А. Максимовича. Т. 3. Языкознание. История словесности. - Киев: Типогр. аренд. Е.Т. Керер, 1880. - [2], 745, [1] с.
Сторінка  
Обкладинка
7.
9.
11.
33.
35.
164.
173.
183.
191.
252.
281.
320.
353.
354.
480.
488.
506.
571.
633.
639.

На початок  2  В кінець

Опис книги:
Максимович М.А. Собрание сочинений М.А. Максимовича. Т. 3. Языкознание. История словесности. - Киев: Типогр. аренд. Е.Т. Керер, 1880. - [2], 745, [1] с.